Công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long

Ngày 16/5/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long.

Thực hiện văn bản số 3556/UBND ngày 18/5/2023 về việc công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành phố Hạ Long; UBND phường Hà Tu đăng tải, công bố, công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của Thành phố Hạ Long như sau:

Tệp đính kèm:

1./ckfinder/userfiles/files/Q%c4%901238.pdf

2./ckfinder/userfiles/files/BC%20thuy%e1%ba%bft%20minh.pdf

3./ckfinder/userfiles/files/KE%20HOACH%20HA%20LONG%202023%20-%20dau.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8955