Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Tu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Tu tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2022

       Thực hiện Kế hoạch số 255/KH-BCĐ ngày 26/7/2022 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Thành phố Hạ Long về tổ chức  “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Sáng 05/8/2022 Tham dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Trọng đội trưởng đội phòng chống ma túy công an thành phố Hạ Long; TT Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ các ban ngành Đoàn thể phường, các đồng chí hiệu trưởng các trường học; các đồng chí Bí thư – khu trưởng phố, trưởng ban công tác mặt trận các khu phố, ban bảo vệ dân phố, đại diện các cơ quan đơn vị địa bàn phường.

Hình ảnh hội nghị 

          Tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; phát huy tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và tội phạm, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự của đất nước. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phường Hà Tu tổ chức ký giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Hình ảnh hội nghị 

          Thông qua tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ” để biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình, tập thể, cá nhân xuất sắc, điển hình tiêu biểu trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân nhằm đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

Hình ảnh khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 395