Quản lý đất đai, tài nguyên, vệ sinh môi trường và trật tự đô thị

Ngày 14/01/2024, UBND phường Hà Tu tổ chức ra quân thực hiện dọn dẹp, phát quang cỏ, cây, rác khơi thông dòng chảy lòng, hai bên suối Xẹc Lồ - hồ...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, nội dung phân loại rác tại hộ gia...

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng Dự thảo Hướng dẫn kỹ thuật phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, nội dung phân loại rác tại hộ gia...

UBND phường Hà Tu công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê đất trong năm 2023 trên địa bàn phường Hà Tu được phê duyệt...

Ngày 21/9/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành...

Hội đồng nhân dân phường Hà Tu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp lần thứ tám (kỳ họp chuyên đề): Tham gia ý kiến đối với dự thảo Điều chỉnh Quy...

Thế giới đang nỗ lực chuyển đổi xanh nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng khí hậu toàn cầu. Quá trình chuyển đổi hướng tới sự phát triển bền vững về môi...

Theo các nhà nghiên cứu, so với rượu và thuốc lá, ô nhiễm không khí đang trở nên nguy hiểm hơn đối với sức khỏe con người trên Trái Đất.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 99