Cải cách hành chính

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

Ủy ban nhân dân phường Hà Tu hướng dẫn công dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến gồm:

Tiếp tục đà phát triển trong những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

Hiện nay, ngành Bảo hiểm xã hội bãi bỏ hoàn toàn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi giải quyết các thủ tục về bảo hiểm xã hội.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí nhằm khuyến khích sử dụng dịch...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 93