Cải cách hành chính

Tại Phiên họp thứ 8 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) diễn ra ngày 15/7/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính,...

(Nghị định số 63/2024/NĐ-CP) Quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo...

Ngày 10/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 63/2024/NĐ-CP quy định việc thực hiện liên thông điện tử 2 nhóm thủ tục hành chính: “Đăng ký khai sinh,...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

Ủy ban nhân dân phường Hà Tu hướng dẫn công dân thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông qua Cổng dịch vụ công trực tuyến gồm:

Tiếp tục đà phát triển trong những năm qua, Quảng Ninh luôn quan tâm, chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính nhằm tạo thuận lợi thu hút đầu...

UBND phường Hà Tu luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường nhằm nâng cao chất lượng giải...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 32