Các quy hoạch chi tiết

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hạ Long tại Văn bản số 6660/UBND-QLĐT ngày 21/8/2023 về việc lấy ý kiến đối với các nhiệm vụ và đồ án Quy...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8956