Các quy hoạch chi tiết

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hạ Long tại Văn bản số 6660/UBND-QLĐT ngày 21/8/2023 về việc lấy ý kiến đối với các nhiệm vụ và đồ án Quy...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 63