Phường Hà Tu: Tổ chức lấy ý kiến lấy ý kiến đối với Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 nhà văn hóa khu 2, khu 4, khu 7 phường Hà Tu

Phường Hà Tu: Tổ chức lấy ý kiến lấy ý kiến đối với Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 nhà văn hóa khu 2, khu 4, khu 7 phường Hà Tu

        Ngày 09 – 10/01/2024. UBND phường Hà Tu Tổ chức lấy ý kiến lấy ý kiến đối với Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 nhà văn hóa khu 2, khu 4, khu 7 phường Hà Tu.

 

Chuỗi hình ảnh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 634