Thông tin quy hoạch

Nhằm cụ thể hóa định hướng “Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

UBND phường Hà Tu công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê đất trong năm 2023 trên địa bàn phường Hà Tu được phê duyệt...

Ngày 21/9/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành...

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Thành phố Hạ Long tại Văn bản số 6660/UBND-QLĐT ngày 21/8/2023 về việc lấy ý kiến đối với các nhiệm vụ và đồ án Quy...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 39