An sinh xã hội

Ngày 18/4 hằng năm được chọn là Ngày Người khuyết tật Việt Nam. Ngày người khuyết tật Việt Nam năm 2024 có chủ đề “Cùng hành động để người khuyết tật...

Ngày 24/7/2021 Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 75/2021/NĐ-CP “Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng”...

Triển khai từ ngày 01/01/2008, chính sách BHXH tự nguyện do Nhà nước tổ chức thực hiện đã mang đến cơ hội cho hàng chục triệu người nông dân, lao động...

Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh về Quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công với...

Có 2 mức quà tặng một số đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 là 300.000 đồng/suất và mức 600.000 đồng/suất theo...

Việt Nam hiện có trên 7 triệu người khuyết tật, chiếm hơn 7,06% dân số từ 2 tuổi trở lên, trong đó người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng chiếm...

Vào năm 2011, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã chọn ngày 11/10 hằng năm làm Ngày Quốc tế trẻ em gái. Mục đích của ngày này là nâng cao nhận thức về bình...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 630