Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày 26/04/2024, UBND phường Hà Tu đã tổ chức Hội tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường - lần I năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND phường Hà Tu về việc Tổ chức hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với thanh niên...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 906/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 905/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29