Quy hoạch, chiến lược, kế hoạch dài hạn

UBND phường Hà Tu công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp dự kiến giao, cho thuê đất trong năm 2023 trên địa bàn phường Hà Tu được phê duyệt...

Ngày 21/9/2023, UBND Tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết định số 2862/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thành...

Hội đồng nhân dân phường Hà Tu khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức họp lần thứ tám (kỳ họp chuyên đề): Tham gia ý kiến đối với dự thảo Điều chỉnh Quy...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 63