Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Phạm Quang Hải
- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường
- Năm sinh: 
- Điện thoại: 0912.000.181
- Email: 
 
- Đồng chí: Cao Đăng Long
- Chức vụ:Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1969
- Điện thoại: 0988.986.888
- Email: caodanglong1.hl@quangninh.gov.vn.
 
- Đồng chí: Lê Quang Thắng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại: 0983.163.138
- Email: lequangthang@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Phạm Thị Hương
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại: 0982.250.466
- Email: phamthihuong2.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1969 
- Điện thoại: 0969.558.968
- Email: nguyenvanphuc2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Văn Lợi
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1971
- Điện thoại: 0982.303.712
- Email: tranvanloi2@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Cúc
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0982.721.786
- Email: nguyenthikimcuc@quangninh.gov.vn

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 53