Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Nguyễn Thanh Tuấn
- Chức vụ: Thành uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1983
- Điện thoại: 0988.893.336
- Email:
 
- Đồng chí: Cao Đăng Long
- Chức vụ:Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1969
- Điện thoại: 0988.986.888
- Email:caodanglongkhkd@yahoo.com.vn
 
- Đồng chí: Lê Quang Thắng
- Chức vụ:Phó Bí thư Đảng ủy
- Năm sinh: 1976
- Điện thoại: 0983.163.138
- Email:lethangdvihl@gmail.com
 
- Đồng chí: Phạm Thị Hương
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND phường
- Năm sinh: 1972
- Điện thoại: 0982.250.466
- Email: phamthihuong2.hl@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Văn Phúc
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1969 
- Điện thoại: 0969.558.968
- Email:Nguyenvanphucdccx@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Trần Văn Lợi
- Chức vụ: Đảng uỷ viên, Phó chủ tịch UBND phường
- Năm sinh: 1971
- Điện thoại: 0982.303.712
- Email:
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Cúc
- Chức vụ: Uỷ viên BTV Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0982.721.786
- Email:kimcucpn73@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Vũ Thị Thuý Hằng
- Chức vụ: Phó chủ tịch UB MTTQ phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0919.394.558
- Email:nguyenvunamkhanh@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Hà Văn Lan
- Chức vụ: PCT UBMTTQ, Chủ tịch Hội CCB phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0919.394.558
- Email:havanlanccbhatu@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Trần Thị Bích Liên
- Chức vụ: Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0904.565.578
- Email:baophuong08@gmail.com
 
 
- Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Hương
- Chức vụ: Bí thư đoàn thanh niên phường
- Năm sinh:
- Điện thoại: 0982.604.239
- Email:huongnguyenminh89@gmail.com
 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8978