Phát triển sản xuất kinh doanh, đồng hành cùng doanh nghiệp

Ngày 05/01/2024, Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 02/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực...

UBND phường Hà Tu tổ chức Hội nghị trao đổi, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa phường

Ngày 10/10/2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt...

Bằng bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, cộng đồng doanh nghiệp đang nỗ lực vượt qua những thách thức để ổn định sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho lao...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 99