Thông tin tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm định kỳ ngày 20/6/2024.

UBND phường Hà Tu nhận được Văn bản số 324/LĐTBXH ngày 18/06/2024 của Phòng Lao động - TB&XH Thành phố Hạ Long về việc thông tin tuyển dụng tại Sàn giao dịch việc làm định kỳ ngày 20/6/2024. Để giải quyết việc làm, phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện chủ đề công tác năm 2024 của Thành phố, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình tuyển dụng lao động, UBND phường Hà Tu thông tin tuyên truyền nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp như sau:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 54