Công bố công khai Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình - Nhà văn hóa khu 7, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long

Ngày 25/01/2024, UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 907/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc công trình - Nhà văn hóa khu 7, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

UBND phường Hà Tu công bố, công khai thông tin như sau:

1. Quyết định 907/QĐ-UBND ngày 25/01/2024 của UBND Thành phố Hạ Long

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 661