Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường Hà Tu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường Hà Tu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

            Ngày 12/4/2023, Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường Hà Tu tổ chức Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường Hà Tu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

            Dự Đại hội có ông Đặng Đình Thúy - ủy viên ban thường vụ Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin tỉnh Quảng Ninh, ông Nguyễn Thanh Tuấn – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch HĐND phường, các ông bà trong Thường trực Đảng uỷ - HĐND - UBND - UB MTTQ phường Hà Tu, Trưởng các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, Bí thư khu trưởng, công an, y tế, trường học đóng trên địa bàn phường và 43 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Hình ảnh Đại hội

            Trong 5 năm qua, Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường Hà Tu đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường lần thứ III đề ra như: đã có bước phát triển toàn diện về các mặt hoạt động, luôn gương mẫu thực hiện và vận động gia đình cùa nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do chính quyền, MTTQ, và các cấp Hội.

          Đại hội cũng đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội nhiệm kỳ 2023-2028, Hội đã xây dựng 8 chỉ tiêu thi đua cùng với 2 nhóm giải pháp chủ yếu để tiếp tục xây dựng Đại hội Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường vững mạnh, nâng cao vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên hội. Với phương châm “Đoàn kết – Nghĩa tình – Trách nhiệm – Vì nạn nhân chất độc da cam”.

Hình ảnh Đại hội

          Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu 7 ông bà vào Ban chấp hành khóa mới. Tại phiên họp thứ nhất, BCH đã bầu được 3 ông bà vào Ban thường vụ Hội, Ông Hà Văn Lan được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nạn chất độc Da Cam/Dioxin phường khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Đại hội cũng đã bầu 4 đại biểu dự Đại hội cấp thành phố. Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

Hình ảnh Đại hội

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8672