Đảng ủy phường Hà Tu tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đảng ủy phường Hà Tu tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện kế hoạch số 65/KH – ĐU ngày 02/3/2023 của Đảng ủy phường Hà Tu về kế hoạch kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

          Ngày 27/3/2023. Đảng ủy phường Hà Tu tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố lần thứ XXV, và nghị quyết đại hội đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự hội nghị  TT Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường và BCH Đảng bộ phường.

          Hội nghị đã tiến hành báo cáo kiểm điểm hoạt động của BCH Đảng bộ phường giữa nhiệm kỳ 2020-2025 và báo cáo Kiểm điểm, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Qua 2,5 năm, với tinh thần chủ động, đổi mới, đoàn kết, dân chủ, quyết liệt, sâu sát, cụ thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ chức năng lãnh đạo của Đảng, nhiệm vụ quản lý điều hành của chính quyền, vai trò vận động quần chúng của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, đồng thời xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, Đảng bộ phường Hà Tu đã đạt được kết quả khá toàn diện về mục tiêu, chỉ tiêu và các nhiệm vụ giải pháp mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển đúng định hướng, công tác thu ngân sách phường hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu giao. Văn hoá xã hội có bước phát triển, công tác giáo dục, khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập đạt được nhiều kết quả cao. Công tác giảm nghèo được thực hiện tốt, các chính sách cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế được triển khai đầy đủ, kịp thời và đúng theo quy định. Trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Phong trào văn hoá, văn nghệ ngày càng phát triển rộng rãi, các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. ANCT- TTATXH, công tác quân sự địa phương, chính sách hậu phương quân đội được đảm bảo và giữ vững. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được quan tâm chú trọng. Đặc biệt công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của các chi bộ tiếp tục được khẳng định, chất lượng chi bộ ngày càng được nâng lên, không có chi bộ yếu kém. Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ và số lượng kết nạp đảng viên mới năm sau cao hơn năm trước.

Công tác lãnh đạo điều hành của UBND phường từng bước sâu sát, tập trung, quyết liệt hơn đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước ở địa phương. MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Phối hợp thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra.

Tại hội nghị, đã có 13 tham luận làm rõ vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, sự quản lý điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.Các đại biểu dự Hội nghị cũng đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng vào Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Tiếp thu các ý kiến tham luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường đã định hướng các nhiệm trọng tâm trong thời gian tới và khẳng định: trong thời gian tới, Đảng ủy phường sẽ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, cùng cán bộ và nhân dân toàn phường phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023 và cả nhiệm kỳ Đại hội.

Quang cảnh hội nghị

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8850