Đảng uỷ phường Hà Tu tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022

Ngày 17/5/2022, Đảng uỷ phường Hà Tu tổ chức Hội nghị quán triệt nội dung “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Hội nghị quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022. Tham dự Hội nghị có các đồng chí TTĐU, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phường và toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ phường.

Quang cảnh hội nghị quán triệt chuyên đề


Tại Hội nghị, đồng chí Hồ Chí Đức – Báo cáo viên của Tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp truyền đạt những thông tin, nội dung chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề công tác năm 2022: “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Đồng chí Lê Quang Thắng – Phó BT thường trực Đảng uỷ phường


Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư  tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thông tin nhanh về kết quả hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành trung ương đảng khoá XIII; Thông tin nhanh về việc định hướng công tác tư tưởng dư luận xã hội tháng 5/2022.
Qua đó, giúp mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập; tấm gương đạo đức; phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; từ đó không ngừng năng cao năng lực, phẩm chất, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Quang cảnh hội nghị


Tại hội nghị, đồng chí Lê Quang Thắng – Phó BT thường trực Đảng uỷ phường yêu cầu các cấp ủy, chính quyền và toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc đảng bộ phường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức, phát động nhiều phong trào thiết thực để việc học và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, lan tỏa sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân; đồng chí nhấn mạnh công tác đào tạo, rèn luyện, xây dựng đội ngũ cán bộ tiên phong, gương mẫu, có đủ phẩm chất, uy tín sẵn sàng đảm nhiệm và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường.

Ngọc Anh  - UBND phường Hà Tu

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 9013