Sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản An ninh trật tự thôn, khu phố do Cựu chiến binh làm nồng cốt”

Sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản An ninh trật tự thôn, khu phố do Cựu chiến binh làm nồng cốt”

        Thực hiện chương trình công tác của hội Cựu Chiến Binh phường năm 2022. Ngày 02/11/2022 Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Minh Tuyến – Chủ tịch Hội CCB thành phố; TT Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, các chi hội trưởng, phó chi hội, phân hội.

Hình ảnh hội nghị

          Qua hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện mô hình “Tổ tự quản An ninh trật tự thôn, khu phố do Cựu chiến binh làm nồng cốt” đã phát huy được tính tích cực, tinh thần, trách nhiệm, có nhiều đồng chí tham gia cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, tổ dân, khu phố, thực hiện tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện, phát hiện, ngăn ngừa, thẳng thắn đấu tranh với mọi biểu hiện, hành vi sai trái.

          Gương mẫu thực hiện và vận động gia đình, nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

          Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, tổ dân, khu phố thực hiện tốt các phong trào thi đua của các cấp, các nghành, các đoàn thể. Đặc biệt là phong trào thi đua CCB gương mẫu, phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; thực hiện tốt nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, của các cấp Hội...

         Đặc biệt đã phối hợp với Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, thực hiện tốt công tác tuần tra ban đêm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông.

        Phối hợp với UBND-UBMTTQ cac tổ chức chính trị xã hội, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng, giải quyết đơn thư tại cơ sở

Hình ảnh

          Thông qua hội nghị Tổng kết công tác hội năm 2022 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 kết quả một năm công tác và triển khai phương hướng năm 2023

Hình ảnh khen thưởng tập thể

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 640