Hội đồng nghĩa vụ phường Hà Tu tổ chức sơ tuyển, khám Nghĩa vụ quân sự

Hội đồng nghĩa vụ phường Hà Tu tổ chức sơ tuyển, khám Nghĩa vụ quân sự

       Thực hiện Kế hoạch số 228/KH-UBND ngày 30/8/2022 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hạ Long về việc “Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023”. Ngày 17/10, Hội đồng nghĩa vụ phường Hà Tu tổ chức sơ tuyển, khám Nghĩa vụ quân sự.

       Mỗi công dân Việt Nam ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nghĩa vụ với đất nước, đặc biệt là tham gia nghĩa vụ quân sự. Nghĩa vụ quân sự không chỉ là nghĩa vụ với hiện tại và tương lai trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc mà còn là trách nhiệm bảo vệ thành quả cách mạng của những bậc cha ông đi trước – những người đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập dân tộc và hạnh phúc cho nhân dân. Là một công dân Việt Nam khi tham gia nghĩa vụ quân sự sẽ đem sức trẻ của mình để xây dựng tổ quốc giàu đẹp.

Hình ảnh khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 115