Kỳ họp thứ 6 HĐND phường Hà Tu khóa X, thông qua chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn phường

Hội đồng nhân dân phường Hà Tu tổ chức họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề)

         Thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long “Về cải tạo, nâng cấp các công trình dân sinh khu dân cư”.

         Ngày 14/3/2023. Hội đồng nhân dân phường Hà Tu tổ chức họp lần thứ sáu (kỳ họp chuyên đề). Tham dự kỳ họp TT Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường và đại biểu hội đồng nhân dân phường.

Hình ảnh của kỳ họp

            Kỳ họp thông qua nội dung Tờ trình của Chủ tịch UBND phường V/v triển khai một số dự án trên địa bàn phường theo Nghị quyết số 21/NQ-TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long “Về cải tạo, nâng cấp các công trình dân sinh khu dân cư”.  Các đại biểu HĐND phường tham dự kỳ họp đã tập trung trí tuệ, tích cực tham gia thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, chất lượng và biểu quyết thông qua ba Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ -TU ngày 31/12/2020 của Ban thường vụ Thành ủy Hạ Long “Về cải tạo, nâng cấp các công trình dân sinh khu dân cư” trên địa bàn phường Hà Tu. (1) Nghị quyết V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng tuyến cống thoát nước, cải tạo môi trường dọc theo tuyến đường tầu tuyển than (Đoạn từ đường bao biển đến tổ quản lý điện Hà Tu), phường Hà Tu, thành phố Hạ Long; (2) Nghị quyết V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hoàn thiện các tuyến giao thông nội bộ trong khu tự xây Lữ đoàn 170 Hải Quân, tại phường Hà Tu, thành phố Hạ Long; (3) Nghị quyết V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, mở rộng tuyến đường bê tông hiện hữu thuộc tổ 9 khu 5, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long.

Kỳ họp đã thành công tốt đẹp

Hình ảnh của kỳ họp

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 96