Hướng dẫn cài đặt, sử dụng app "Đia chỉ số"

Địa chỉ số cung cấp công cụ tra cứu, chia sẻ, đăng ký, tạo địa chỉ theo thời gian thực một cách nhanh chóng, chính xác phục vụ đa dạng các mục đích của người dân. 

Để cài đặt, sử dụng vui lòng truy cập: https://diachiso.gov.vn/#/

Hoặc theo hướng dẫn sau:

Tài liệu hướng dẫn đính kèm:

/ckfinder/userfiles/files/4_%20H%c6%b0%e1%bb%9bng%20d%e1%ba%abn%20s%e1%bb%ad%20d%e1%bb%a5ng%20nhanh%20cho%20ng%c6%b0%e1%bb%9di%20d%c3%a2n.pdf

Hoặc truy cập: https://diachiso.gov.vn/#/support để được hướng dẫn

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 33