KHU PHỐ 1 PHƯỜNG HÀ TU: RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU PHỐ

KHU PHỐ 1 PHƯỜNG HÀ TU: RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU PHỐ

KHU PHỐ 1 PHƯỜNG HÀ TU: RA QUÂN TỔNG VỆ SINH MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN KHU PHỐ

     Thực hiện Chương trình hành động số 16 - /TU ngày 06/01/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 26/9/2022 của BCH Đảng bộ Tỉnh về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh và giảm thiểu thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh nguồn nước giai đoạn 2022-2030; Kế hoạch số 222 - KH/TU ngày 17/02/2023 của Thành ủy Hạ Long về thực hiện học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về chuyên đề "Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ", Kết luận số 63-KL/ĐU ngày 23/02/2023 của ban chấp hành Đảng bộ phường tại Hội nghị ngày 28/02/2023;

     Sáng ngày 05/3/2023, phường Hà Tu tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường vì một Hạ Long “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” và không rác thải tại Cán bộ, đảng viên, Nhân dân Khu phố 1 phối hợp với MM Megamaxket Hà tu tổ chức lao động Ngày chủ nhật xanh vớt bèo tại ao Tổ 10, Khu 1. Buổi lao động thu hút 30 tình nguyện viên MM Mega và khoảng 50 người dân Khu phố 1 tham gia.

Thông qua hoạt động nâng cao nhận thức, trách nhiệm về bảo vệ môi trường, phát huy vai trò của nhân dân và cộng đồng dân cư, doanh nghiệp tham gia duy trì, cải thiện chất lượng môi trường trên địa bàn phường. Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn phường duy trì, hướng tới mục tiêu xây dựng phường Hà Tu Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp. Từ đó huy động sức mạnh của tập thể, cá nhân thực hiện bảo vệ môi trường; nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay, cách làm sáng tạo trong bảo vệ môi trường trên địa bàn phường./.

Chuỗi hình ảnh hoạt động

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 147