Phường Hà Tu dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Chiều ngày 05/6/2024, Phường Hà Tu dự hội nghị trực tuyến thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ chín ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Quán triệt, triển khai Quy định 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, tham dự Thường trực Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, Ủy viên ban chấp hành Đàng bộ phường, các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ công chức phường, các trường học và Bí thư – khu trưởng trên địa bàn phường.

Chuỗi hình ảnh dự hội nghị

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 42