Phương Hà Tu: Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

Phương Hà Tu: Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

Phương Hà Tu: Nâng cao hiệu quả trong cải cách hành chính

Thực hiện Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2021-2030, Đảng bộ, chính quyền phường Hà Tu luôn xác định mục tiêu nâng cao Chỉ số cải các hành chính (PAR Index) của địa phương; nâng cao chất lượng, hiệu quả của cải cách hành chính để phục vụ người dân và là động lực để phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Để đạt được mục tiêu này cần có sự đóng góp không nhỏ của công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC).

Đẩy mạnh cơ chế một cửa liên thông

Năm 2022, thực hiện Nghị định 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết; các văn bản, kế hoạch triển khai cụ thể; công bố, công khai các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã của UBND tỉnh Quảng Ninh và chỉ đạo của UBND Thành phố Hạ Long; UBND phường đã rà soát, đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường theo nguyên tắc 5 tại chỗ.

 

Giải quyết TTHC cho người dân tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hà Tu

Tất cả các TTHC đưa vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết qủa hiện đại của phường đều được xây dựng quy trình nội bộ giải quyết, đảm bảo phân rõ người, rõ trách nhiệm, rõ việc, rõ thời gian giải quyết; gắn với rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết so với thời gian quy định; được niêm yết đầy đủ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại và cập nhật thường xuyên trên cổng dịch vụ công. Những kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp về TTHC đều được xem xét, giải quyết kịp thời.

Tình hình thụ lý hồ sơ tại UBND phường Hà Tu

Tăng cường thực hiện TTHC trên môi trường điện tử

Cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND phường cũng đẩy mạnh thực hiện TTHC trên môi trường điện tử. Trước hết, UBND phường tích cực tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, trong đó vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC trên môi trường điện tử đối với những thủ tục đủ điều kiện; hướng dẫn thực hiện hỗ trợ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Thành lập các Tổ công nghệ số cộng đồng tuyên truyền, hướng dẫn hỗ trợ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức, tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia và dịch vụ công của Tỉnh Quảng Ninh… UBND phường Hà Tu đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giải quyết TTHC gắn với chuyển đổi số, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Giải quyết TTHC về lĩnh Tư pháp hộ tịch tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại phường Hà Tu

UBND phường thực hiện cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 3, 4 đáp ứng yêu cầu, nhu cầu sử dụng khai thác của các cơ quan, đơn vị và người dân, doanh nghiệp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. Qua đó, việc giải quyết các TTHC liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã được các sở, ngành, địa phương thực hiện nhanh chóng. Trong năm 2022 (tính đến ngày 07/12/2022) Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường đã tiếp nhận 7927 hồ sơ, trong đó có gần 2950 hồ sơ trực tuyến; tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC của phường đúng và trước hạn đạt 100%. Cùng với đó là UBND phường triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại của phường tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thanh toán lệ phí khi thực hiện các giao dịch TTHC.

Việc hoàn thành các nhiệm vụ này không chỉ đóng góp vào nâng cao Chỉ số cải các hành chính (PAR Index) của phường; mà còn đóng góp vào việc thực hiện thành công Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 5/2/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố.

Tin tức khác

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 13 Tổng lượt truy cập 127012