Phường Hà Tu: Phát triển các phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao quần chúng

Thực hiện chủ đề công tác năm 2023 về "nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và chất lượng đời sống nhân dân", UBND phường chú trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân trên địa bàn phường. 

Hình ảnh đánh bóng chuyền hơi tại Nhà văn hóa khu phố 7 phường Hà Tu

Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn phường từng bước phát triển. Tại các khu phố trên địa bàn phường đã có các câu lạc bộ như: thể dục dưỡng sinh, hội thơ, bóng bàn, cầu lông, bóng chuyền hơi và đội văn nghệ … và thường xuyên tổ chức giao lưu văn nghệ, thi đấu thể thao giao lưu giữa các đơn vị đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt của mọi tầng lớp nhân dân. Cùng với đó, công tác giáo dục thể chất, tinh thần cho trẻ em trên địa bàn phường cũng được quan tâm. 

Hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao cho trẻ em dịp hè

Hình ảnh người dân mọi lứa tuổi hào hứng tập luyện thể dục, đi bộ, nhảy dân vũ, đánh cầu, đánh bóng chuyền hơi tại các khu vực công cộng, sân nhà văn hóa... đã ngày càng trở nên phổ biến trên địa bàn phường. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại các Nhà văn hóa khu phố thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Để các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng và phong trào rèn luyện thân thể lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, đòi hỏi cần có sự quan tâm của các cấp, các ngành đầu tư cơ sở hạ tầng thiết chế văn hóa thể dục thể thao tại cơ sở để phục vụ nhân dân trên địa bàn phường; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của người dân về tầm quan trọng của các phong trào đối với đời sống xã hội.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 641