Phường Hà Tu tham gia Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư cấp ủy cơ sở năm 2023 – Cụm thi số 3

Ngày 13/5/2023, tại Nhà văn hóa công nhân Công ty cổ phần than Hà Tu – Vinacomin đã diễn ra Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư cấp ủy cơ sở năm 2023 của Cụm thi số 3 – Thành ủy Hạ Long tổ chức. Để tham gia Hội thi, Đảng bộ phường Hà Tu đã nghiêm túc, trách nhiệm trong việc lựa chọn và xây dựng chuyên đề với nội dung “Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về QPAN; chuyển LLVT từ thường trực SSCĐ thường xuyên lên thường trực SSCĐ cao; chuyển hoạt động địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng”; bám sát vào Điều lệ Đảng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng; chọn cử cán bộ tham gia ôn luyện các nội dung, bộ câu hỏi trắc nghiệm tập luyện kỹ năng điều hành và đem kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ của mình đến trao đổi kinh nghiệm tới toàn thể Hội thi. Đại diện cho Đảng bộ phường Hà Tu tham gia Hội thi là đồng chí Lê Quang Thắng – Phó bí thư Đảng ủy phường.

Chuỗi hình ảnh đồng chí Lê Quang Thắng – Phó bí thư Đảng ủy phường

Đây là đợt sinh hoạt chính trị góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy; tuyên truyền, phổ biến, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống. Ngoài việc giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, kỹ năng lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy cơ sở; làm căn cứ để cấp có thẩm quyền đề ra giải pháp củng cố, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ bí thư cấp ủy cơ sở và các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ cơ sở, Hội thi còn là dịp để học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận và thực tiễn trong công tác, quá trình điều hành các cuộc họp, kỹ năng giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong giai đoạn mới.

Kết thúc Hội thi, phường Hà Tu đã đạt Giải ba tại Cụm thi số 3 Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư cấp ủy cơ sở năm 2023.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8621