Phường Hà Tu tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025

Ngày 05/6/2022, trên địa bàn phường Hà Tu tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại khu phố và trên địa bàn phường

Thực hiện kế hoạch số 113/KH –UBND ngày 18/3/2022 của UBND thành phố Hạ Long về việc tổ chức bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025; kế hoạch liên tịch số 55/KHLT – UBND – UBMTTQ ngày 30/3/2022 của UBND và Ủy ban MTTQ phường Hà Tu về việc tổ chức bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Ngày 05/6/2022, trên địa bàn phường Hà Tu tổ chức bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đời sống xã hội cũng là dịp để các cử tri phát huy quyền dân chủ, trực tiếp cầm lá phiếu để lựa chọn ra những người có đủ năng lực, uy tín để giúp chính quyền địa phương điều hành các công việc tại khu phố và trên địa bàn phường

Quang cảnh khai mạc ngày bầu cử

Để đảm bảo việc tổ chức bầu cử khu phố theo đúng tiến trình, đúng luật định, UBND phường phối hợp với UBMTTQ Việt Nam phường đã thống nhất thành lập Ban chỉ đạo và phân bổ các thành viên ở các khu phố thành lập tổ bầu cử công bố ngày bầu cử, giám sát cùng các tổ bầu cử các khu phố để thực hiện công tác bầu cử đúng theo quy định. Tổng số cử tri đại diện hộ gia đình đi bầu là 3957 cử tri.

Quang cảnh nhân dân đi bầu trưởng khu phố

Do làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền từ phường đến các khu phố và thực hiện tốt các bước hiệp thương theo đúng quy trình, tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Những người trúng cử trưởng khu phố là những người có uy tín, có tâm huyết trong cộng đồng dân cư, có đủ sức khỏe và khả năng, vận động thuyết phục chuyển tải những đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến mọi người dân, được nhân dân tín nhiệm và là người biết triển khai thực hiện tốt các công tác vận động và quản lý tại địa bàn khu phố, phát huy được vai trò người đại diện của nhân dân trong công tác quản lý xã hội ở cộng đồng dân cư.

                                                                                                           Ngọc Anh - UBND phường Hà Tu

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 392