Phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022

Thực hiện Kế hoạch Đảng ủy phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Ngày 17/12/2022 UBND phường Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2022. Tham dự hội nghị đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường Hà Tu, UBMTTQ phường các đoàn thể phường các đồng chí bí thư kiêm trưởng khu phố, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng đoàn thể chính trị - xã hội khu phố, tổ trưởng tổ đảng, tổ trưởng tổ dân và các đồng chí có thành tích xuất sắc năm 2022

       

Quang cảnh Hội nghị

         Công tác thu NSNN trên địa bàn hoàn thành vượt kế hoạch Thành phố giao. Công tác quản lý đất đai, XDCB, GPMB, TTĐT; tài nguyên khoáng sản; triển khai thực hiện NQ 21 được tăng cường, giải quyết triệt để những tồn tại hạn chế trong công tác quản lý đất đai. Việc giải quyết TTHC; tiếp công dân, giải quyết đơn đúng hạn. Công tác CCHC, chuyển đổi số, thực hiện QCDC ở cơ sở, dân vận chính quyền ngày càng thực chất, hiệu quả. Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tổ chức tốt các hoạt động chăm sóc người cao tuổi. Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế và giáo dục. Duy trì công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trên người, giữ. Tình hình ANTT trên địa bàn phường ổn định, công tác QP - QS địa phương được đảm bảo. Phát huy được vai trò tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

Các kết quả đạt được đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện hạ tầng đô thị, khu dân cư; đảm bảo an sinh xã hội; ổn định tình hình nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng - an ninh trật tự và an toàn xã hội. Năm 2022 Phường Hà Tu được 11 phường ngoại vi suy tôn “Nhất Cụm – Đề nghị được nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh”; nhiều đơn vị, cá nhân, ban ngành đoàn thể phường được công nhận và đề nghị các cấp tặng Bằng khen, Giấy khen của các cấp, các ngành.

 Trong năm 2022 các tập thể, cá nhân trên địa bàn phường đã có thành tích xuất sắc như sau:

 

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội địa phương năm 2023, UBND phường đề xuất nhóm nhiệm vụ giải như sau:

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Thành ủy viên – Bí thư Đảng ủy – CTHĐND phường phát biết ý kiến

(1) Tiếp bám sát các nhiệm vụ trọng tâm được đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tập trung xây dựng, tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, UBND Thành phố, Đảng ủy phường về nhiệm vụ công tác năm 2023. Tận dụng tốt các cơ hội, đa dạng hoá các nguồn lực để phấn đấu thực hiện hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương.

(2) Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường công tác quản lý điều hành; kỷ luật, kỷ cương, lề lối làm việc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tập thể UBND, các đồng chí Uỷ viên UBND phường và các đồng chí CBCC phường trong việc thực thi công vụ; nâng cao chất lượng tham mưu tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(3) Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác QLNN trên tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số; tiếp tục thực hiện cải tạo, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng trong khu dân cư. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội; củng cố vững chắc quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân gắn với chủ đề công tác năm 2023 của Tỉnh, Thành phố về “Nâng cao chất lượng đời sống nhân dân”.

(4) Tăng cường phối hợp giữa với Uỷ ban MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội phường trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của địa phương; nắm chắc tình hình nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với các chính sách phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh, Thành phố và của phường. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác QCDC ở cơ sở, dân vận chính quyền gắn với phát vai trò tham gia của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền tại địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 8971