Tổ liên gia PCCC khu phố 1 phường Hà Tu tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2024.

Ngày 24/04/2024, Tổ liên gia an toàn PCCC của khu phố 1 phường Hà Tu tham gia Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp Thành phố năm 2024.

Hội thi “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, cứu người, cứu tài sản cho các thành viên trong các hộ gia đình thuộc “Tổ liên gia an toàn PCCC”.
Hội thi đã đưa hoạt động của các 'Tổ liên gia an toàn PCCC' tại các địa phương đi vào thực chất; phát huy có hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”: Chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ trong việc xử lý các tình huống cháy, nổ khi xảy ra tại khu dân cư.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46