UBND phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường Hà Tu 6 tháng cuối năm 2022

UBND phường Hà Tu Tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn phường Hà Tu 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 123/KH- UBND ngày 07/9/2022 của UBND phường Hà Tu về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn phường Hà Tu 6 tháng cuối năm 2022. Từ ngày 13/9/2022 đến 16/9/2022, UBND phường Tu tổ Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn 7/7 khu phố; dự diến ngày 23/9/2022, tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp trên địa bàn phường.

Buổi sáng ngày 14/9/2022, UBND phường tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại với nhân dân tại khu phố 3 phường Hà Tu. Hội nghị tại khu phố 3 do đồng chí Cao Đăng Long – Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Tu chủ trì. Tham dự Hội nghị có các đồng chí TT Đảng ủy, UB MTTQ, các đoàn thể phường, các đại biểu HĐND phường ứng cử trên địa bàn khu phố 3, cùng Bí thư - Trưởng khu phố, Trưởng ban công tác mặt trận khu phố 3, Tổ trưởng các tổ dân và nhân dân trên địa bàn khu phố 3.

Quang Cảnh hội nghị 

Tại các Hội nghị UBND phường báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân theo từng địa bàn khu phố đã phản ánh tại Hội nghị tiếp xúc 6 tháng đầu năm. Qua hội nghị nhân dân được phản ánh các kiến nghị và đóng góp các ý kiến xây dựng chính quyền. UBND phường đã lắng nghe, giải thích, hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của khu phố, tổ dân và nhân dân tại ngay tại Hội nghị và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị để chỉ đạo giải quyết cho nhân dân, khu phố theo quy định.

Quang cảnh hội nghị 

Qua hội nghị đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, động viên sức mạnh, tinh thần đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế, ổn định chính trị xã hội, xây dựng địa phương phát triển. Tại Hội nghị, UBND phường đã phối hợp UBMTTQ, các đoàn thể và khu phố phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân và doanh nghiệp các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ủng hộ các chủ chương phát triển kinh tế xã hội chung của Tỉnh, Thành phố.

Đồng thời, qua Hội nghị UBND phường Hà Tu kịp thời nắm bắt và tháo gỡ được những khó khăn, những ý kiến, kiến nghị của nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022 tại địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 96