UBND phường Hà Tu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy"; tuyên truyền một số nội dung Đề án 06 và phòng chống tội phạm trên địa bàn phường năm 2022

UBND phường Hà Tu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy"; tuyên truyền một số nội dung Đề án 06 và phòng chống tội phạm trên địa bàn phường năm 2022

          Thực hiện Văn bản số 2290/UBND-CA ngày 28/3/2022 của UBND Thành phố Hạ Long về việc tăng cường thực hiện công tác PCCC và CNCH năm 2022; Kế hoạch số 140/KH-CATP-PCCC ngày 17/01/2022 của Công an thành phố Hạ Long về việc thực hiện chỉ tiêu công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2022.

Ngày 29/8/2022, UBND phường Hà Tu tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy"; kết hợp tuyên truyền một số nội dung liên quan việc triển khai “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (gọi tắt: Đề án 06) và tuyên truyền phòng chống tội phạm trên địa bàn phường năm 2022.

Ảnh quang cảnh Hội nghị

UBND phường Hà Tu triển khai kế hoạch thực hiện xây dựng mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy" trên địa bàn phường và các tiêu chí xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” trên địa bàn phường. Công bố quyết định về việc thành lập Tổ công tác triển khai thực hiện mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy" trên địa bàn phường; quyết định về việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy” thí điểm tại khu phố 5, phường Hà Tu và quyết định về việc thành lập Ban điều hành mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy" thí điểm tại Khu phố 5, phường Hà Tu. Ban điều hành mô hình "Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy" tại khu phố 5 đã ra mắt và triển khai nhận nhiệm vụ tại Hội nghị.

Ảnh ra mắt Ban điều hành mô hình “Khu dân cư an toàn về phòng cháy chữa cháy" tại khu phố 5

       Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Kiên – Phó trưởng công an Thành phố Hạ Long đã phát biểu ghi nhận đánh giá cao công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn phường Hà Tu 8 tháng qua; đồng quán triệt, chỉ đạo triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC”. Đồng chí Cao Đăng Long – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường quán triệt, chỉ đạo nhiệm vụ PCCC&CNCH 4 tháng cuối năm và việc xây dựng mô hình “Khu dân cư an toàn PCCC” trên địa bàn phường.

Ảnh đồng chí Nguyễn Thành Kiên – Phó trưởng công an Thành phố Hạ Long phát biểu tại hội nghị

Đồng thời UBND phường Hà Tu đã triển khai tuyên truyền đến Trưởng khu, Trưởng ban CTMT các khu phố , Đội dân phòng, Ban bảo vệ dân phố và các tổ trưởng tổ dân tham dự Hội nghị với các nội dung: (1) Các biện pháp phòng cháy chữa cháy tại hộ gia đình; (2) Hướng dẫn tạo tài khoản trên Công dịch vụ công quốc gia; tạo tài khoản và đăng ký thường trú trực tuyến; (3) Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công tỉnh Quảng Ninh; (4) Phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm công nghệ cao, lừa đảo....

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 152