Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023

Ủy ban MTTQ phường tổ chức hội nghị Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023

Thực hiện kế hoạch số 05-KH/MTTQ-BTT ngày 16/2/2023 của BTT Uỷ ban MTTQ phường về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo sửa đổi bổ sung Luật đất đai năm 2023.

Ngày 27/02/2023. Ủy ban MTTQ  phường tổ chức hội nghị Lấy ý kiến tham gia góp ý Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023. Tham dự hội nghị TT Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ phường, các Đ/c Uỷ viên Uỷ ban MTTQ phường; Đại biểu HĐND phường Hà Tu khoá X nhiệm kỳ 2021-2026. BCH các đoàn thể CCB, Hội LHPN, ĐTN phường;  các đồng  chí bí thư - khu trưởng,  Ban công tác mặt trận các khu phố, các đ/c Cán bộ công chức , viên chức cơ quan phường.

         

Quang cảnh hội nghị

Nội dung trình bày tại hội nghị Dự thảo Luật đất đai sửa đổi năm 2023 cơ bản các đại biểu nhất trí nội dung dự thảo Luật đất đai (Sửa đổi) và có 04 ý kiến tham gia tại hội nghị.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 397