Công bố Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030

Ngày 13/4/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 942/QĐ-UBND về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, với các nội dung chính:

- Mục tiêu chính: Xây dựng, phát triển Quảng Ninh là một tỉnh tiêu biểu của cả nước về mọi mặt; tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại; một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện; trung tâm du lịch quốc tế, trung tâm kinh tế biển, cửa ngõ của vùng đồng bằng Sông Hồng và miền Bắc; phát triển hệ thống các đô thị theo hướng nhanh, bền vững, là tiền đề quan trọng trong phát triển đô thị thông minh, đô thị xanh, bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu, qua đó xác định vai trò và vị thế của tỉnh Quảng Ninh trong mối quan hệ vùng, là khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc về quốc phòng - an ninh và phòng tuyến hợp tác, cạnh tranh kinh tế quốc tế; nâng cao chất lượng sống đô thị, thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị, kiến trúc cảnh quan đô thị hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc.

- Về hệ thống đô thị: Đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị; đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh có 12 đơn vị hành chính với 12 đô thị; Quảng Ninh hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên cơ sở hình thành khu vực nội thành bao gồm 07 thành phố (Hạ Long, Cẩm Phả, Uông Bí, Móng Cái - Hải Hà, Đông Triều, Quảng Yên, Vân Đồn).

- Về chất lượng đô thị: Chất lượng đô thị được xây dựng theo hướng phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng trên cơ sở đạt và đạt cao các tiêu chuẩn, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị và Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 về sửa đổi một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội về phân loại đô thị và các chương trình, kế hoạch của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 3204/UBND-QLĐT ngày 08/5/2023 của UBND Thành phố Hạ Long về việc công bố công khai Chương trình phát triển đô thị tỉnh Quảng Ninh đến năm 2023, UBND phường Hà Tu đăng tải thông tin như sau:

Tệp đính kèm:

1./ckfinder/userfiles/files/1_%20942-Q%c4%90%20ph%c3%aa%20duy%e1%bb%87t%20ch%c6%b0%c6%a1ng%20tr%c3%acnh%20PT%c4%90T%20T%e1%bb%89nh.pdf

2./ckfinder/userfiles/files/2_%20TMTH-PTDT-QNinh%202030.pdf

3./ckfinder/userfiles/files/3_%20He%20thong%20%c4%91%c3%b4%20th%e1%bb%8b.pdf

4./ckfinder/userfiles/files/4_%20Phu%20luc%201.pdf

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 55