CƠ QUAN UBND PHƯỜNG HÀ TU HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023

CƠ QUAN UBND PHƯỜNG HÀ TU HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI NĂM 2023

           "Tuần lễ áo dài Việt Nam" năm 2023 diễn ra từ ngày 01/03/2023 đến ngày 08/03/2023 trên toàn quốc nhằm lan toả và phát huy bản sắc văn hoá Việt Nam. Hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam" năm 2023 cũng là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/03/1910 -08/03/2023). Một số hình ảnh cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phường Hà Tu hưởng ứng "Tuần lễ áo dài Việt Nam" năm 2023.

Chuỗi hình ảnh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 146